نمونه کار بریم دبی

چند سال در کنار هم

بریم دبی یک مجموعه مراکز تفریحی دبی هست و چند سالی هست که در کنار این مجموعه مفتخریم که فعالیت میکنیم. بخشی از فعالیت های ما با این مجموعه شامل پنل های مدیریت مشتری و سیستم های ارائه فروش می باشد.

پنل حرفه ای

مدیریت یکپارچه

توسعه پذیری بالا

سئو تکنیکال

لوجم همیشه به عنوان یک یار حقیقی در کنار مجموعه ما بوده و در طی چندین سال همکاری باهم مثل یک حامی از مجموعه ما آن هم با دلسوزی تمام حمایت کرده است.