نمونه کار تام مارکت

taammarket.ir_

هر سایتی فروشگاه اینترنتی نیست!

این شعار زمانی در گروه ما نقش بست که ما در حال همکاری با بچه های تام مارکت بودیم و اونجا بود که فهمیدیم و یاد گرفتیم که هر سایتی فروشگاه اینترنتی نیست.
تام مارکت یک پنل کامل مدیریت فروش و فروشگاه است که به شما این امکان رو میده که تمام ورودی و خروجی های انبار و فروشگاه خود را مدیریت کنید.

مدیریت یکپارچه

مدیریت مشتریان

فروش سریع

قالب حرفه ای

از روز اول کار یک رفاقت بین ما با بچه های لوجم شکل گرفت. در تک تک لحظه هایی که ما نمی دونستیم برای کسب و کارمون چی میخواییم بچه های لوجم کنار مون بودن تا بهترین راه رو پیدا کنیم.