نمونه کار شرکت مس کاوان عباس آباد

meskavan.com_

بخشی از کار ما در

پروژه شرکت مس کاوان عباس آباد در قالب دو بخش صفحات نمایش به مشتری و نرم افزار تحت وب مدیریت شرکت طراحی شده.
مدت زمان طراحی و تکمیل این نرم افزار ۲ سال به طول انجامیده.
و در این مدت لوجم همیشه در تلاش برای جلب رضایت شرکت بوده است.

پروژه با سختی و بدون نقشه راه شروع شد ولی بچه های تیم لوجم با صبوری در کنار ما بودن و نا همواری های راه ما را برای مان هموار کردن و در تمام مدت بصورت شبانه روزی کار ما رو به بهترین شکل انجام دادن.